Home
Videos uploaded by user “Sunnmøre Maritime Harald Skarbø”
Radar 2/4
 
14:28
Del av pedagogisk undervisningsopplegg til gamle kystskipper som i dag kalles for D5. Dette er ment som et tillegg til Læreboken. Tilpasset undervisning er her et sentralt begrep
1.1 MARPOL - Maritim forurensing
 
18:33
Del av undervisningen i D5 / kystskipper teorien til Herøy VGS Foredrag av Harald Skarbø
Radar 1/4
 
12:12
Del av pedagogisk undervisningsopplegg til gamle kystskipper som i dag kalles for D5. Dette er ment som et tillegg til Læreboken. Tilpasset undervisning er her et sentralt begrep
IMDG koden. No 5 of 5 in norwegian
 
08:36
Del av undervisningen til D5 / Kystskipper kurs
D5 / Kystskipper. F2. IMDG-koden ( Lyden blir bedre etter noen minutter ;-)
 
24:04
D5 / Kystskipper Fra læreplanen til F2. 1. Overvåke lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for lasten under reisen. 2. Bruk av den internasjonale koden for transport av farlig last til sjøs (IMDG-koden) 3. Kjenne til innholdet i IMDG-koden
Radar 3/4
 
23:29
Del av pedagogisk undervisningsopplegg til gamle kystskipper som i dag kalles for D5. Dette er ment som et tillegg til Læreboken. Tilpasset undervisning er her et sentralt begrep
1.0 IMO -
 
08:51
Del av undervisningen til D5 / kystskipper undervisning. - Grunnleggende praktisk kjennskap til de relevante IMO-konvensjonene om sikkerhet for menneskeliv til sjøs og vern av havmiljøet - Kjennskap til IMO sine oppgaver og forklare hva de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og STCW omhandler
D5 / KYSTVERKET / F2
 
19:53
Til bruk i undervisningen LÆREPLANEN FOR D5 / KYSTSKIPPER SIER DU SKAL HA: «KJENNSKAP TIL KYSTVERKETS BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSING»
Radar
 
57:10
Tar for seg læreplanmålene om Radar. Bør benyttes i tillegg til læreboken "FRITIDSBÅTSKIPPEREN"
Last sikringsmanual
 
09:00
Del emne fra kystskipperkurs / D5 som omhandler lastesikring. Fra F2. Læreplanen sier følgende: - Være kjent med forskrift om laste- og losseinnretninger på skip, og kunne gjøre greie for forsvarlig behandling og ettersyn av redskaper.
1.2 SOLAS - Safety Of Life At Sea
 
06:25
Del av undervisningen i faget "Drift av fartøy", der vi kjører teorien til D5 / kystskipper Foredrag av Harald Skarbø, Herøy VGS
IMDG koden. No 3 of 5 in norwegian
 
06:38
IMDG koden Kystskipper / D5 Del av pensum til kystskipper /d5
Skolens skipssimulator
 
15:58
Introduksjon til skolens skipssimulator.
Sunnmøre Maritime
 
00:09
Ny intro som kommer på læremidlene som jeg legger ut på kanalen
IMDG koden. No 4 of 5 in norwegian
 
02:12
Del av undervisningen til KYSTSKIPPER / D5 eksamen
F2. Ventilering av lasterom
 
09:30
Del av undervisningen til D5 teorien
Radar 4/4
 
11:47
Del av pedagogisk undervisningsopplegg til gamle kystskipper som i dag kalles for D5. Dette er ment som et tillegg til Læreboken. Tilpasset undervisning er her et sentralt begrep

dating for seniors over 80
speed dating in charlottetown pei
gay dating apps uk
christian dating break up
dating buzzfeed quiz